Privacy Policy Dientje

Privacyverklaring Dientje, Gemert: 

U heeft er recht op dat Dientje zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Persoonsgegevens) en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens. 

Als u gebruik maakt van diensten of producten van Dientje hebben wij gegevens van u nodig.

Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, mondeling of  telefonisch.
Denk hierbij aan:  Naam , adresgegevens , telefoonnummer , e-mailadres. 

Dientje beheert fotomateriaal van openbare bijeenkomsten zoals Carnaval, Nieuwjaarsrecepties etc. welke bij Dientje plaats hebben gevonden of nog plaats vinden. 

Waarom is dat nodig?

Dientje heeft deze persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

Het uitvoeren van reserveringen en het verzenden van nota’s voor geleverde diensten en producten.

Het afhandelen van uw betaling, het verzenden van een nieuwsbrief, om u te kunnen bellen als dit nodig is om uw reservering uit te kunnen voeren, om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en om iets bij u af te leveren en als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag. 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. 

Hoe lang we gegevens bewaren

Dientje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen

Dientje zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dientje blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dientje.nl

Dientje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Beelden beveiligingscamera:

Als gast/ bezoeker/ passant van Dientje wordt uw bezoek geregistreerd op onze beveiligingscamera’s in en rondom Kerkstraat 9, Gemert. Deze beelden gebruiken wij alleen voor veiligheidsdoeleinden.


Evenementen

11/04/2020
Paasbrunch

..

Lees meer
12/04/2020
Paasbrunch

..

Lees meer
17/04/2020
Film Luxor

..

Lees meer
25/04/2020
Optrekdag Rooie Skût

..

Lees meer
27/04/2020
Koningsdag

..

Lees meer
Bekijk alle evenementen »