Film: AJAMI

In samenwerking met AMNESTY INTERNATIONAL afdeling Gemert:


Ajami is een wijk in de Israëlische stad Jaffa, waar joden, moslims en christe-nen naast elkaar wonen. Gezamenlijk, niet gebroederlijk. Strenge Arabische familiestructuren, bendes, wraak, brute politieoptredens en racisme beïnvloe-den het leven in deze buurt. Geweld is er aan de orde van de dag. De regisseur laat dit alles zien in een spannende en intrigerende mozaïekfilm met diverse verhaallijnen. De keuze voor een dergelijke structuur is mis-schien niet de makkelijkste, maar waar-schijnlijk wel de enige die recht kan doen aan de problematiek van het leven in een smeltkroes.De film opent met een uitermate vriendelijk en zonnig beeld van een buitenwijk van Jaffa. Maar vrijwel meteen verandert dit: twee jon-gens op een brommer schieten een andere jongen neer. Vanaf dat moment is niets meer rustig. De film toont de dertienjarige Nasri en zijn oudere broer die uit elkaar worden gedreven door de wraak van een kwaadaardige clan. Dan is er Malek, een Palestijnse vluchteling die illegaal in Israël werkt om de operatie van zijn moeder te kunnen betalen. En Binj, een Palestijn die een relatie probeert op te bouwen met zijn Joodse vriendin terwijl zijn broer verdacht wordt van de moord op een andere Jood. Ver-volgens komt Dando in beeld, een Joodse poli-tieman die op zoek is naar zijn verdwenen broer….. Kortom, een duizelingwekkend ver-haal.


Ajami is een zeer rauwe, maar pure film ge-worden. Een film die de kijker dwingt om bij de les te blijven. Dat komt onder meer door de veelheid van conflicten in het Midden-Oosten. En daarbij is de structuur van film met zijn di-verse verhaallijnen natuurlijk ook niet de meest eenvoudige. Maar volgens de regisseur was dit de beste, zo niet de enige manier om uiting te kunnen geven aan de wereld waarin de per-sonages in de film leven.

Datum: 08-12-2017 20:30:00